Motyw wędrówki w literaturze.

Motyw wędrówki w literaturze.

Wędrówka to jeden z najbardziej popularnych motywów literackich. Topos wędrówki pojawia się już w starożytności. Podróż kojarzą pisarze...

BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN LICEALISTÓW

BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN LICEALISTÓW

    BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN LICEALISTÓW  (format PDF)          Zarejestruj się, aby pobrać...

 • Motyw wędrówki w literaturze.

  Motyw wędrówki w literaturze.

 • BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN LICEALISTÓW

  BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN LICEALISTÓW

 • Ściągnij bezpłatny numer i powtarzaj do egzaminu. Dostępnych jest już 10 numerów „Edusei

  Ściągnij bezpłatny numer i powtarzaj do egzaminu. Dostępnych jest już 10 numerów „Edusei".

Matura

Studia

Twoja przyszłość

Inwestycje

Kiedy napisać „ą”, „ę” a kiedy om, on, en, em?

Kiedy napisać „ą”, „ę”? • Napisz ą lub ę w wyrazach rodzimych i zapożyczonych, które zostały całkowicie spolszczone

  • ą – pączek, wąwóz, wąż, kąt, wąsy, pstrąg, pląsy, pieniądze, ląd,
  • ę  – kolęda, wędrować, potężny, węch, klęska, jarzębina, pędzel.

 • Piszesz (zgodnie z wymową) przed spółgłoskami szczelinowymi (wymawinymi łagodnie, bez „wybuchu”) f, w, s, z, ś, ź, sz, ż, ch.
  • wąwóz, wąsy, brązowy, stęchły, węższy, więzień, gęsty, gęś, grzęźnie, węższy, węże, węch

 • Piszesz (niezgodnie z wymową) przed spółgłoskami „wybuchowymi” tj. zwarto-szczelinową p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, dż, k, g.
  • kąpać, rąbać, kępa, wątroba, sprzęt, bąk, węgiel, drżący, ręce, pędzony, tęcza, chęć, bądźmy

 • Napisz ą lub ę, gdy głoski te wymieniają się nawzajem w innych formach gramatycznych danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych
  • dąb – dęby;
  • ząb – zęby;
  • księga – ksiąg;
  • pięć – piąty;
  • rząd – rzędy;
  • pamiątka – pamiętać.

 • Napisz ą na końcu wyrazu:

  • w 3. osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego
   śpiewają, chodzą, piszą, wiedzą, chcą, spacerują, myślą;
  • w 3. osobie liczby mnogiej czasu przyszłego prostego
   zaśpiewają, napiszą, zobaczą, pomyślą;
  • w narzędniku liczby pojedynczej rzeczowników, przymiotników i odmieniających się jak przymiotniki zaimków
   z matką, nad nią, nad nią, ciekawą książką, zieloną chustą, pierwszą, wspólną, swoją;
  • w bierniku liczby pojedynczej przymiotników
   twoją, moją, starszą, ciekawą.

 • • Napisz ę na końcu wyrazu:

  • w bierniku liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju żeńskiego, np.:
   ławkę, tablicę, wodę, lodówkę;
  • w mianowniku i bierniku niektórych rzeczowników rodzaju nijakiego liczby pojedynczej, np.:
   cielę, ramię, znamię, niemowlę, kurczę, prosię, źrebię, pisklę, imię;
  • w 1. osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego oraz przyszłego prostego, ale tylko wtedy, gdy 2. osoba ma końcówkę -esz, -isz, -ysz
   • maluję – malujesz (2. osoba)
   • mówię – mówisz (2. osoba)
   • niszczę – niszczysz (2. osoba)
   • biegnę – biegniesz (2. osoba)

 • Pisz ą, ę przed spółgłoskami l, ł:

  •  płynął, płynęli; wziąłem, wzięli

   Zwróć uwagę na wymowę tych czasowników. Wymawiamy je jako [płynoł, płyneli, wziołem, wzieli].

 

Kiedy napisać om, on, en, em ?

 • Pisz om, em (zgodnie z wymową) przed p, b

  • om przed p  pompa, kompas, kompot, kompania
  • om przed b  – bomba, plomba, kombinacja, klomb
  • em przed p stempel, temperatura
  • em przed b   membrana, emblemat

 • Pisz on, en przed spógłoskami zwartymi t, d

  • on przed t  – konto, kontrola
  • on przed d – konduktor, kondukt, kondor, kondycja
  • en przed t  – renta, mentalny, mentol
  • en przed d mendel, kalendarz

 • Pisz również on, en przed k, g

  • on przed k – konkurs
   on przed g kongres, Kongo, Marengo

 • Pisz grupy liter om, em, on, en bez względu na wymowę (przeważnie niezgodnie z wymową) przed spółgłoskami wymawianymi łagodnie, bez „wybuchu” (czyli przed szczelinowymi), a więc przed f, w, s, z, sz, ch

  • komfort,
  • konwój,
  • konserwa,
  • benzyna,
  • pensja,
  • sensacja,
  • koncha,
  • sens, 
  • konszachty.

 

 • Napisz om, on, em, en w wyrazach rodzimych przed przyrostkami -ka, -ko

  • kromka,
  • słonko,
  • łazienka,
  • powiedzonko,
  • plecionka,
  • ziarenko,
  • stajenka,
  • stonka.

 

 • Pisz -om w celowniku liczby mnogiej rzeczowników wszystkich rodzajów
  • Pokazałam moim koleżankom zdjęcia z wakacji.
  • Matka przyglądał się ptakom w parku.

 • Pisz -em w 1 osobie liczby pojedynczej czasowników

  • umiem,
  • rozumiem,
  • wiem • W narzędniku liczby pojedynczej rzeczowników, przymiotników i zaimków rodzaju żeńskiego piszemy „ą”:
  M. lp.                                N. lp.
  moja ciekawa książka     moją ciekawą książką
  kolorowa łąka                  kolorową łąką
  ładna dziewczyna            ładną dziewczyną
  moja koleżanka               moją koleżanką

  Zapamiętujemy!
  Chodzę z kim? - z ładną, interesującą, ciekawą, wesołą, wysoką, miłą i sympatyczną dziewczyną!

 • W bierniku liczby pojedynczej przymiotników oraz zaimków i liczebników przymiotnych, a także w bierniku rzeczownika „pani” piszemy „ą”:

   M. lp.              B. lp.

  starsza            starszą

  młodsza           młodszą
  twoja                twoją
  nasza               naszą
  piąta                 piątą
  pani                  panią

 • •„ą” piszemy w narzędniku liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych w mianowniku na -a, -o.

   M. lp.               N. lp.

  władca             władcą
  poeta               poetą
  monarcha        monarchą
  maharadża      maharadżą
  Kościuszko      Kościuszką

 • ą” pisze się w wyrazach rodzimych wtedy, gdy wymienia się w wyrazach pokrewnych na „ę”.

  błąd           - błędny
  gąszcz       - gęstwina
  mąż           - mężny
  pamiątka   - pamiętny
  kłąb           - kłębiaste
  krąg          - okrężna
  dąb           - dębowa

 • „ą” pisze się w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczowników nijakich, które kończą się w mianowniku liczby pojedynczej na „ę”:

  M. lp.             D. lm.
  dziewczę        dziewcząt
  kurczę           kurcząt
  niemowlę       niemowląt
  prosię            prosiąt
  jagnię            jagniąt

 

„ą” w czasownikach

•„ą” piszemy przed „ł” w formach osobowych czasu przeszłego liczby pojedynczej rodzaju męskoosobowego: drgnąłem, drgnął, stanąłem, stanąłeś, stanął
•„ą” piszemy w 3 osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego i czasu przyszłego prostego:

Czas teraźniejszy         Czas przyszły prosty
czytają                          napiszą
rozumieją                      zachęcą
opowiadają                   przygotują 
rozmawiają                    opowiedzą