Kursy językowe

Kursy językowe

Dziś nie ma żadnego problemu ze znalezieniem szkoły, w której można nauczyć się języka obcego. Ale jak wybrać tę najlepszą?   Sprawdź...

Sposób na język

Sposób na język

Nie ma jednej uniwersalnej metody nauki języka dla wszystkich, bo optymalne warunki do uczenia się są inne dla każdego z nas. Na podstawie...

Jak szybko nauczyć się języka obcego?

Jak szybko nauczyć się języka obcego?

Najbardziej skuteczne są kursy wyjazdowe. Na drugim miejscu plasują się stacjonarne kursy językowe. Korepetycje, wbrew powszechnej opinii, to...

  • Kursy językowe

    Kursy językowe

  • Sposób na język

    Sposób na język

  • Jak szybko nauczyć się języka obcego?

    Jak szybko nauczyć się języka obcego?

Szkoły wyższe

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie   Wydział Biotechnol...
Akdemia Morska w Szczecinie
Uczelnia kształci wysoko wykwalifikowanych nawigatorów i mechaników dla potrzeb współczesnej floty t...

Matura

Formal and informall letters
MATURA PISEMNA POZIOM PODSTAWOWY   Writing a formal and/ or informal letter is a typical exa...
MATURA Z ANGIELSKIEGO
Powtórka ze stylistyki WYRAZY I WYRAŻENIA ŁĄCZĄCE Są to słowa i wyrażenia, które łą...
Maturalne ABC
Nowa formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego to wyzwanie dla wszystkich: i dla uczniów, i dl...
MATURA Z ANGIELSKIEGO
HOME - słownictwo do matury During your matura exam you are likely to deal with texts connected wit...
TEST z Szekspira z komentarzem
 1. Williama Szekspira nazywa się również mistrzem za Stratfordu, gdyż: a. pochodził z miastec...
TEST z literatury modernistycznej
Sprawdź swoją wiedzę z zakresu literatury modernistycznej   1. Patronat filozoficzny epoki mo...
„Giaur” - kartkówka
 Sprawdź swoją wiedzę z Giaura. 1. Czy istnieje jakaś sugestia co do narodowości Giaura? 2. K...
Family life
MATURA Z ANGIELSKIEGO During your matura exam you may be expected to cope with tasks connected with...

Studia

Nawigacja
To kierunek dla tych wszystkich, którzy kochają przygody i chcieliby swoją przyszłość zawodową związ...
Logistyka
Logistyka to kierunek, który kształci specjalistów od planowania, organizowania oraz reali...
Turystyka i rekreacja
Praca w najdalszych zakątkach globu, zwiedzanie i poznawanie go „od środka”, życie co k...
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Studiując tan kierunek masz możliwość zdobycia pasjonującego i bardzo cenionego w kraju i za...
Automatyka i robotyka
To kierunek idealny dla pasjonatów i wirtuozów matematyczno-fizycznych, tych wszystkich, których int...
Mechatronika
 Mechatronika to studia interdyscyplinarne łączące takie dyscypliny jak mechanika, automatyka i...
Etnografia
Charakterystyka zawodu Jako etnograf będziesz analizował oraz dokumentował obyczaje, wier...
Budownictwo
Chcesz budować mosty, lotniska, domy? Jesteś dobry z matematyki i fizyki, potraf...
Historia
Predyspozycje To studia dla pasjonatów. Nie przebrnie przez nie człowiek, który nie jest ...
Filmoznawstwo
Studiuj filmoznawstwo jeśli chcesz  zdobyć solidną wiedzę z kultury, ze szczególnym ...
Oceanografia
Oceanografię można studiować tylko w Instytucie Oceanografii w Gdyni i na Uniwersytacie Sz...
Kulturoznawstwo (Wiedza o kulturze)
Kulturoznawstwo jest kierunkiem humanistycznym koncentrującym się na poznawaniu kultury i ...

Twoja przyszłość

Chcę pracować w branży IT
Dziś najszybciej rozwijającą się gałęzią polskiej gospodarki jest sektor IT. Biznes komputerowy to n...
Logistyk
Kim jest logistyk? Zajmuje się magazynem, dba o odpowiednie przechowywanie i magazynowanie towaró...
Doradca inwestycyjny
Pracę doradcy inwestycyjnego można określić jednym zdaniem – chodzi o to, by w minimalnym czasie s...
Prawnik
Zawód prawnika to nie tylko uznanie społeczne i wysokie zarobki, ale przede wszystkim ogromna odpo...
Chcę zostać... inżynierem robotyki i automatyki
 W dzisiejszym świecie roboty i automatyka odgrywają ogromną rolę. Automatycznie działają syste...
Chcę zostać... reżyserem
Kim jest? Reżyser pełni funkcję szefa artystycznego, swoje dzieło tworzy rękoma innych ludzi, czł...
Chcę zostać... geografem
Kim jest? Geograf zajmuje się badaniem i opisem zjawisk zachodzących w środowisku geograficznym. Ba...
Chcę zostać... budowlańcem
Chcesz budować mosty, lotniska, domy? Jesteś dobry z matematyki i fizyki, potrafisz pracować w z...
Chcę zostać... dziennikarzem (2)
by uprawiać ten zawód, kierunkowe studia nie są konieczne, niezbędna jest natomiast ciekawość ludz...
Socjolog
Socjologia jest nauką o procesach zachodzących w społeczeństwie i o regułach rządzących grupami społ...
Chcę zostać... urzędnikiem państwowym
Do pracy w służbie cywilnej jest wielu chętnych, na każde ogłoszenie o naborze odpowiada wiele świet...
Zawód – scenograf
Kim jest? Scenograf jest autorem oprawy plastycznej filmu, przedstawienia teatralnego czy program...

Inwestycje

PAST SIMPLE - (PRZESZŁY PROSTY)
Formy czasu przeszłego czasownika to be    Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy...
FUTURE CONTINUOUS - (PRZYSZŁY CIĄGŁY)
CZAS FUTURE CONTINUOUS (PRZYSZŁY CIĄGŁY)     Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp. I...
Twoja wizytówka, czyli sedno Ciebie
Najważniejsze jest to, co jest w Tobie. Musisz więc jak najszybciej dowiedzieć...
8 kroków do pozytywnego myślenia
Szklanka jest do połowy pełna lub do połowy pusta w zależności od...
kłopoty z koncentracją
Umiejętność koncentracji ma wymiar czysto finansowy. Właściwe zarządzanie czasem pozwala przyswajać coraz...
Spotkanie z poezją
„Dlaczego klasycy” – Zbigniew Herbert         Zbigniew Herbert           Dlaczego klasycy   W księdze czwartej...
Galeria
„Ukaranie Marsjasza” – Tycjan Mitologia podaje, że zuchwały sylen – Marsjasz – wyzwał...
Galeria
„Płonąca żyrafa” - Salvador Dali Świat na obrazach Salwadora Dali to kraina snu...
Poeci XX wieku
Guillaume Apollinaire Ideolog „bandy Picassa’; wiecznie „cierpiący na miłość’, spadkobierca Francoisa Villona i...
Jak się uczyć?
Techniki zapamiętywania Trzeba wiedzieć o tym, że pamięć to proces składający się z...

Składnia TEST

Składnia TEST

 

1. W podanych zdaniach podkreśl okoliczniki i nazwij ich rodzaje.

A. Przed chwilą wróciłem ze szkoły.  
B. Pomimo deszczu poszliśmy na spacer.

C. Poszli odebrać dokumenty.  
D. Chłopcy czerwienili się ze złości.

A. okolicznik ............................................................................................  
B. okolicznik ............................................................................................

C. okolicznik ............................................................................................
D. okolicznik ............................................................................................


2. W której grupie znajdziesz tylko związki czasowników z innymi częściami mowy w funkcji okoliczników?

A. jedli zupę, wychodzili wczoraj, wyruszyli nocą, słuchali muzyki

B. pojadą jutro, wrzeszczeli z przerażenia, idą szybko, myśleli o niebieskich migdałach
C. maszerowali szybko, walczą pod Stoczkiem, jechali kłusem, wyszli nad ranem
D. oglądają czasopismo, kierowali się ku domowi, kochają mnie, lubili Helenę

Odp. ...........................


3. Przeczytaj podane niżej zdania, a następnie:


a) podkreśl występujące w nich rzeczowniki;

b) określ, jaką funkcję składniową pełni każdy rzeczownik.

A. Ziarna ryżu są bogate w skrobię.  
B. Marysia została wielką gwiazdą.

Odp.
A. ............................................................................................................................................................................................

B.  ............................................................................................................................................................................................


4. Które wyrazy w zdaniach: „Konie jechały kłusem.” i „Woźny po cichu otworzył drzwi.” pełnią funkcję okoliczników sposobu?


Odp. ................................................................................................................................................................................................................


5. Do poniższych zdań dopisz orzeczniki wyrażone:


A. rzeczownikiem    – ona zostanie ..................................................................................................................................................................…

B. liczebnikiem     – na mecie był ..................................................................................................................................................................…...
C. przymiotnikiem    – wykonanie pracy stało się .................................................................................................................................................


6. Określ rodzaje przydawek w podanych związkach


a) kanapa cioci .................................................................................................................................................................................................…,     
b) dom z kamienia ..................................................................................................................................................................…...........................,

c) nauczyciel polonista .......................................................................................................................................................................................…,    
d) złośliwa uwaga .................................................................................................................................................................................................…


7. W zdaniu „Mój wspaniały brat został bardzo dobrym chirurgiem" występuje orzeczenie imienne, składające się z wyrazów:

A. został     
B. został chirurgiem

C. został dobrym chirurgiem  
D. został bardzo dobrym chirurgiem

Odp. ...................................


8. Podany tekst: "Cisza! Spokój! Nie wychodzić za bramę! Obiekt pod ścisłą ochroną!" składa się z:

A. zdań pojedynczych   
B. zdań złożonych

C. imiesłowowych równoważników zdań 
D. wypowiedzeń bez orzeczenia

Odp. ...................................


9. Zamień każde wypowiedzenie „Cisza!” „Spokój!” „Nie wychodzić za bramę!” „Obiekt pod ścisłą ochroną!” „Nie deptać trawników” na zdanie.

.................................................................................................................................................................................................….......................

.................................................................................................................................................................................................….......................

.................................................................................................................................................................................................….......................

.................................................................................................................................................................................................….......................10. W zdaniu: „Myślę o tobie" nie ma (yaynacy właściwe odpowiedzi):

A. podmiotu       
B. orzeczenia

C. dopełnienia    
D. okolicznika   
E. przydawki

Odp. ...................................


11. Podkreślony wyraz w zdaniu: „Każdy lubi chodzić do kina” pełni funkcję:

A. orzecznika    
B. podmiotu

C. przydawki    
D. dopełnienia

Odp. ...................................


12. W zdaniu: „Zagrzmiało.”

A. występuje podmiot domyślny  
B. występuje podmiot gramatyczny

C. brak podmiotu    
D. występuje podmiot logiczny

Odp. ...................................13. W zdaniu: „Wczoraj ubyło wody w Narwi” nie ma:

A. podmiotu    
B. okolicznika

C. orzeczenia    
D. przydawki


14. Określ rodzaje podmiotów w poniższych zdaniach:
l
ogiczny – A.    
gramatyczny – B.  

domyślny – C.    
szeregowy – D.

Odp. ...................................


a) Marcie zabrakło czasu na dokończenie zadania.  .............
b) Poszła na spacer do parku.    .............
c) Maciek, Artur i Michał poszli na basen.   .............
d) Nagle usłyszeliśmy szczekanie psów.   .............


15. W zdaniu „Chodzenie po górach sprawia mi ogromną przyjemność” podkreślony wyraz pełni funkcję:


A. podmiotu    
B. orzeczenia

C. dopełnienia    
D. okolicznika


16. W zdaniu: „Magda jest uczennicą naszego gimnazjum” – zwrot: „jest uczennicą”:

A. to orzeczenie imienne

B. to orzeczenie czasownikowe
C. to orzeczenie czasownikowe z dopełnieniem
D. to orzeczenie imienne z dopełnieniem


17. Od zdań z podmiotami domyślnymi utwórz zdania bezpodmiotowe:


A. Dali hasło.   .................................................................................................................................................................

B. Przygotowali przedstawienie.  .......................................................................................................................................
C. Przyjęli uchwałę.  ..........................................................................................................................................................
D. Napisali podanie do dyrektora szkoły. ..........................................................................................................................


18. Zdanie „Dlaczego nie zamknąłeś okna?!” jest zdaniem:


A. pytającym    
B. oznajmującym

C. pytającym wykrzyknikowym  
D. rozkazującym wykrzyknikowym

Odp. ...................................


19. W zdaniu „Podstawowe zasady gry w szachy nie są trudne”. wyrazy „podstawowe zasady” tworzą związek:

A. rządu     
B. przynależności

C. zgody     
D. żadna z powyższych możliwości

Odp. ...................................


20. W zdaniu z pytania 19. orzeczenie to:

A. wyraz „gry”    
B. wyrazy „są”, „

C. wyrazy „są”, „trudne”,    
D. wyrazy „nie”, „są”, trudne”


21. W zdaniu: „Ten wyjazd był niezwykle inspirujący” wraz „inspirujący” jest:

a) przydawką     
b) dopełnieniem

c) orzecznikiem w orzeczeniu imiennym  
d) okolicznikiem

Odp. ...................................


22. W zdaniu „Od długiego czasu nie otrzymuje żadnych wiadomości od niego” podmiotem
jest wyraz:

A. wiadomości, 
B. czasu, 
C. to zdanie bezpodmiotowe, 
D. to zdanie z podmiotem domyślnym

Odp. ...................................


23. W którym ze zdań został użyty okolicznik sposobu?

A. Dlaczego nie poszedłeś do kiosku po gazetę?

B. Jadę w góry razem z rodzicami.
C. Jolka dokładnie obmyśliła plan urodzinowego przyjęcia.
D. Z powodu choroby nie mogę przyjść do ciebie na urodziny.

Odp. ...................................


24. Pytania, na które odpowiada okolicznik stopnia, to:


A. jak? jak bardzo? kiedy? w jakim stopniu?  

B. jak? w jakim stopniu? jak bardzo?
C. jak? w jakim celu? jak bardzo? ile?  
D. w jakim stopniu? jak? ile? po co?

Odp. ...................................


25. Które z podanych zdań jest nieprawdziwe?


A. Okoliczniki mogą być określeniami przymiotników i przysłówków.

B. Okoliczniki są najczęściej określeniami orzeczenia.
C. Okoliczniki miejsca odpowiadają na pytania: gdzie? którędy? dokąd? skąd?
D. Okoliczniki mogą określać rzeczowniki.

Odp. ...................................


26. Wskaż punkt, w którym zapisano przysłówki mogące pełnić w zdaniu funkcje okoliczników czasu.


A. Teraz, zaraz, przedtem, wczoraj, jutro, rano, dawniej, potem.

B. Jutro, wczoraj, blisko, dawniej, przedtem, zaraz, dziś.
C. Rano, starannie, szybko, zaraz, potem, dzisiaj, dawniej.
D. Wczoraj, późno, rano, wesoło, zawsze, wszędzie, wczoraj.

Odp. ...................................


27. W funkcji okoliczników mogą na pewno wystąpić:


A. rzeczowniki, przysłówki, czasowniki, wyrażenia przyimkowe,

B. rzeczowniki, przysłówki, wyrażenia przyimkowe, imiesłowy przysłówkowe współczesne,
C. przysłówki, zaimki przysłowne, bezokoliczniki, czasowniki,
D. wyrażenia przyimkowe, zaimki przysłowne, przymiotniki, czasowniki osobowe.


28. Które z podanych niżej wypowiedzeń są równoważnikami zdań?


A. Sprzedaż dla matek z dziećmi poza kolejnością.

B. Bieg przez płotki i slalom narciarski.
C. Plotkowanie nie przyda się na nic.

Odp. ...................................


29. W podanych wypowiedzeniach zaznacz zdania:


a) W końcu po kryjomu wypito szampana. 
b) W klasie ogłoszono dzień wolny od zajęć.

c) Przyrządzono tę potrawę bardzo smacznie. 
d) Można sobie na tym połamać zęby.

e) Trzeba się, niestety, uczyć.  
f) Należy być mądrym.

Odp. ...................................


30. Równoważnik zdania: „Ojciec w pracy?” po zamianie na zdanie to:

A. Czy ojciec w pracy?   
B. Czy ojciec jest jeszcze w pracy?

C. Czy ojciec jest w pracy?   
D. Ojciec pracuje?

Odp. ...................................


31. Podane równoważniki zdań zamień na zdania.

A. Nareszcie lato ............................................................................................................................

B. Spokój! ......................................................................................................................................
C. Kto tam? ....................................................................................................................................
D. Palenie zabronione. ...................................................................................................................


32. W poniższych zdaniach znajdź podmiot.


1. Klasa została podzielona na grupy.  ............................................................................................

2. On poszedł po rozum do głowy.  ..................................................................................................
3. Sumiennie to dokładnie.  .............................................................................................................
4. Od jest przyimkiem.  ....................................................................................................................
5. Siedem jest szczęśliwą liczbą.  .....................................................................................................
6. Wyjeżdżać z urlopu nie jest łatwo.  ...............................................................................................
7. Szyj – to temat czasu teraźniejszego.  ..........................................................................................
8. Palący wszedł do przedziału dla niepalących. ...............................................................................
9. Jeszcze Polska nie zginęła jest hymnem państwowym.  ................................................................
10. Chorzy wychodzą ze szpitala nogami do przodu!  .......................................................................


33. Określ podkreślone części mowy:

a) Janek został bohaterem. ...............................................................................................................
b) Alicja jest przesympatyczna. ..........................................................................................................

c) Pływać jest przyjemnie. ..................................................................................................................
d) On był pierwszy w kolejce. ..............................................................................................................

e) Piotr wcale nie jest taki. ..................................................................................................................
f) Marek był bohaterem dnia. ..............................................................................................................

g) Kup pół kilo sera. ............................................................................................................................
h) Grzmi. .............................................................................................................................................

i) Kłuje mnie w boku. ...........................................................................................................................
j) Stali obok nas. .................................................................................................................................Odpowiedzi

1. A. przed chwilą, ze szkoły – okolicznik czasu i okolicznik miejsca, B. pomimo deszczu – okolicznik przyzwolenia, C. odebrać dokumenty – okolicznik celu, D. ze złości – okolicznik przyczyny;
2. C;
3. A. Ziarna – podmiot, ryżu – przydawka (spytamy; jakie ziarna?), w skrobię – (w co?)
– dopełnienie, B. Marysia – podmiot, gwiazdą – orzecznik w orzeczeniu imiennym;
4. kłusem, po cichu,
5. rzeczownikiem – ona zostanie lekarką B. liczebnikiem – na mecie był pierwszy C. przymiotnikiem – wykonanie pracy stało się możliwe;
6. a) – przydawka dopełniaczowa, b) – przydawka przyimkowa, c) – przydawka rzeczowna, d) – przydawka przymiotna;
7. B;

8. D; 9. Niech zapanuje cisza! (albo: Niech będzie cisza!) Proszę o spokój! Nie wychodźcie za bramę! Obiekt znajduje się pod ścisłą ochroną! Prosimy nie deptać trawników!
10. D, E;

11. B;
12. C;
13. D;
14. a) – A., b) – C (ona), c) – D., d) – B.;
15. A,
16. A;
17. A. Dano hasło;
B. Przygotowano przedstawienie; C. Przyjęto uchwałę. D. Napisano podanie do dyrektora szkoły.;
18. C;
19. C;
20. C.;
21. c);
22. D.;
23. C.;
24. B.;
25. D.;
26. A.;
27. B. ;
28. A i B.;
29. ;
30. B.;
31. A. Nareszcie przyszło lato. B. Proszę o spokój! C. Kto tam puka? D. Palenie jest zabronione.
32.
1. klasa (rzeczownik),
2. on (zaimek rzeczowny),
3. sumiennie (przysłówek),
4. od (przyimek),
5. siedem (liczebnik główny),
6. wyjeżdżać (czasownik w bezokoliczniku!),
7. szyj (czasownik w formie osobowej),
8. palący (imiesłów przymiotnikowy czynny),
9. jeszcze Polska nie zginęła (całe wypowiedzenie!),
10. chorzy (przymiotnik);
33. a) rzeczownik, b) przymiotnik, c) przysłówek, d) liczebnik, e) zaimek, f) czasownik, g) liczebnik, h) czasownik, i) zaimek, j) przyimek